Groepstraining voor bedrijven (intern of Online)


Voor groepstrainingen voor bedrijven heeft Language Connection een vast traject met drie stappen:

Voortraject en intake

Bij een oriënterend gesprek met de opdrachtgever maken we afspraken over: leerdoelstellingen; soort training; mogelijk materiaal; de duur (hoeveel weken) ; de vorm van het traject (intensief/extensief); tijdstip;  in-company of externe locatie en de prijs.

Hierna houden wij individuele intakegesprekken met de deelnemer(s). Hierin geven de deelnemer(s) de leerwensen aan. He gesprek wordt in het Engels gehouden om het aanvangsniveau van de deelnemer(s) te bepalen conform het Common European Framework (CEFR).

Tijdens het gesprek worden verdere afspraken gemaakt over de tijd en intensiteit van de training - voor zover dat nog niet door de opdrachtgever zelf is bepaald.

Aan het eind van de intakefase ontvangt de opdrachtgever een trainingsvoorstel op maat waarin alle afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en elke deelnemer ontvangt een Persoonlijk Taalprofiel (PTP). Een PTP beschrijft het aanvangsniveau, de leerwensen en de aandachtgebieden van de deelnemer.


De training 

  • De communicatie tijdens de training vindt plaats in het Engels. Deelnemers leren hun mening te geven en ontvangen regelmatig feedback op onder andere woordkeus en grammatica;
  • Deelnemers bouwen zelfvertrouwen op om te communiceren in het Engels. De trainer doet er alles aan om een prettige sfeer te creëren zodat iedereen zich kan ontspannen en plezier krijgt in de lesstof;
  • Deelnemers kunnen altijd aangeven of de inhoud en aanpak voldoende aansluit op hun wensen. De trainer zal hier ook regelmatig naar vragen;
  • Deelnemers ontvangen tips voor zelfstudie;
  • Kort na de training ontvangen deelnemers indien gewenst een eindverslag over de vooruitgang met behaalde niveau (conform CEFR).Evaluatie

Een training wordt zowel door de deelnemers als door de opdrachtgever geëvalueerd. 

Klik hier voor meer informatie en een prijsopgave van Language Connection voor een Groupstraining.

   Voorwaarden LC                                        LanguageConnection.nl                               © Language Connection 2020