Voorwaarden


Op de dienstverlening van Language Connection zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Taaltrainingen worden in-company gegeven, tenzij anders wordt afgesproken;
  • Voor al onze diensten wordt een offerte geschreven;
  • Indien akkoord wordt er een rekening opgemaakt dat vooraf dient te worden voldaan;
  • Na de Taaltraining worden lesmaterialen in rekening gebracht eventueel vermeerderd met andere kosten die in overleg zijn gemaakt. Deze nota moet binnen 30 dagen worden voldaan;
  • Lestijden vinden in overleg tussen de trainer en de deelnemer plaats. Een Taaltraining wordt in principe gegeven in lesblokken van 2 of 3 uur op van tevoren overeengekomen data;
  • Indien een lesblok niet kan doorgaan moet dit 24 uur voor aanvang bekend zijn bij Language Connection anders zal de les worden doorberekend;
  • Aan het einde van de cursus wordt de deelnemer gevraagd een evaluatie formulier in te vullen. Er wordt desgevraagd een rapport opgesteld voor de opdrachtgever met een kopie voor de deelnemer(s). Op verzoek worden certificaten van deelname uitgereikt;
  • Een overeengekomen Training die buiten de schuld van Language Connection wordt gestaakt wordt volledig in rekening gebracht.


   Voorwaarden LC                                        LanguageConnection.nl                               © Language Connection 2020